Výhody

Efektívne využitie nákladov

Platba za skutočne využité prostriedky

Technológia, ktorú používame, nám dovoľuje poskytovať službu za priaznivú cenu: pretože prichádzajúce dátové prenosy a požiadavky sú neobmedzené a zdarma, náklady závisia len na využitom mieste a odchádzajúcich dátových prenosoch.
 
Cena služby je preto závislá len od využitia prostriedkov a podľa toho sa mení. K dispozícii je možnosť platby na základe skutočného využitia (pay-per-use) alebo platba ako tarifný balíček s vopred určenou mesačnou platbou.
 

Prezrite si cenník.


Flexibilita

Neobmedzený priestor pre archivovanie dát

Object Storage funguje rovnako ako cloud model, to znamená, že veľkosť priestoru, ktorý dostanete, je virtuálne neobmedzený. Pokiaľ zvolíte možnosť platby na základe skutočného využitia (pay-per-use), nemôže nastať problém s dochádzajúcim miestom. Ak si zvolíte tarifný balíček (s preddefinovaným limitom priestoru), môžete v závislosti na vašich potrebách balíček kedykoľvek zmeniť na riešenie s viacerými prostriedkami.
 

Zlepšenie výkonnosti

Technológia, ktorú úložisko využíva, umožňuje zvládnuť požiadavky a špičky prenosov dát (prichádzajúcich aj odchádzajúcich) úplne bezpečne, s istotou nepretržitého fungovania a bez spomalenia alebo preťaženia služby.

Jednotné ovládanie Cloud Computingu a Object Storage

Naša platforma je navrhnutá tak, aby na ňu bolo možné ukladať všetky požadované dáta, bez obmedzenia ich objemu alebo typu a usporiadať ju tak, ako preferujete. V rámci vášho ForpsiCloud účtu si môžete vytvoriť rôzne účty Object Storage, oddeliť tak rôzne súbory dát a pritom ich spravovať z rovnakého kontrolného panela. Cloud Computing a Object Storage využívajú rovnaké rozhranie a prevádzka týchto služieb je viazaná na stav kreditu vášho ForpsiCloud účtu.

Kompatibilita s inými dátovými úložiskami

Náš systém je kompatibilný s API S3 a preto môže byť využívaný prostredníctvom bežných klientských aplikácií, ktoré používajú tento protokol. Kompatibilita s API S3 naviac znamená, že môžete prejsť od jedného poskytovateľa k inému bez toho, aby ste museli meniť nástroje správy vášho úložiška.

Bezpečnosť

Archivovanie dát v úplnom bezpečí

Object Storage je založený na technológii, ktorá zaisťuje veľkú kapacitu úložiska, jednoduchosť ovládania a úplnú kontrolu nad dátami. Návrh infraštruktúry spočíva v systéme distribúcie inteligentných prvkov, ktorý neobsahuje žiadne bezpečnostné trhliny. 
 
Všetky dáta sú kopírované na tri rôzne úložiská. Kľúčovými znakmi služby Object Storage sú odolnosť a self-healing schopnosť. Aktualizácia technológie nevyžaduje žiadnu migráciu dát alebo prerušenie prevádzky. Viac informácií nájdete v sekcii Technológie.

Záruka vlastníctva archivovaných dát

Akýkoľvek druh dát archivovaných v našom Object Storage je a zostane vo vašom výlučnom vlastníctve. Využívanie, prístup, zdieľanie, úprava alebo presun dát do inej geografickej oblasti sú operácie, ktoré závisia len na vašich potrebách a voľbách.

Výber geografickej oblasti pre umiestnenie a archivovanie dát

Naša medzinárodná sieť umožňuje výber úložiska v rôznych európskych krajinách. Vďaka tomu môžete poskytovať dáta vašim používateľom z datacentra krajiny podľa vášho výberu a podľa potrieb vášho podnikania. Umiestnenie a archivovanie dát je vykonávané v súlade s platnými zákonmi zvolenej krajiny.
 
Presun dát takisto závisí len na vašej voľbe: dáta zostanú vo vami preferovanej krajine dovtedy, kým sa nerozhodnete ich presunúť.